MyProtein Impact Whey Protein

1.190.000 980.000

  • Mỗi khẩu phần chứa trên 80% Protein
  • Góp phần cho sự tăng trưởng và duy trì cơ bắp
  • Mỗi khẩu phần chứa trên 2g leucine
  • Được xếp hạng A tại LabDoor